Implementering

Flytningen af de statslige arbejdspladser vil ske så hurtigt, som det er praktisk muligt. De fysiske flytninger forventes at strække sig over flere år og forventes som udgangspunkt at være afsluttet ved udgangen af 2017. De ansvarlige ministerier vil frem til januar 2016 udarbejde konkrete implementeringsplaner for de institutioner, der skal flytte. Herefter forventes der at være klarhed over den overordnede tidsplan for de enkelte flytninger.

Regeringen har afsat en reserve på finansloven for 2016 på 400 mio. kr., der kan indgå i finansieringen af udgifter i forbindelse med flytningen. Blandt andet på baggrund af ministeriernes implementeringsplaner vil der blive foretaget en udmøntning af de afsatte midler. Udgifter fra 2017 og frem indarbejdes i finanslovsforslaget for 2017.