Jobbytteordning

Formål

 • Jobbytteordningen er oprettet i tilknytning til regeringens udspil Bedre balance, hvor mange arbejdspladser flytter fra hovedstadsområdet.
 • Jobbytteordningen giver mulighed for, at allerede ansatte medarbejdere kan bytte job med hinanden. Derved kan en medarbejder, der ikke har mulighed for at flytte med sit job, eventuelt bytte job med en medarbejder, der gerne vil flytte.

 Figur 1. Skitse af jobbytteordningen

 

Oprettelse af jobbytteprofil

 • Interesserede medarbejdere kan på www.job-i-staten.dk/jobbytte oprette en jobbytteprofil.
 • Medarbejderen skal bl.a. lave en beskrivelse af sit nuværende job. Det skal desuden fremgå, hvor vedkommende fremover ønsker at arbejde.

Kontakt mellem jobbytteprofilindehaveren og en interesseret medarbejder

 • Hvis en medarbejder ønsker at komme i kontakt med en person, der har lagt sin jobbytteprofil på siden, skal den pågældende via kontaktformularen kontakte job-i-staten, som udleverer kontaktoplysninger.
 • Jobbytte kan alene foregå mellem to medarbejdere med samme ansættelsesområde. Ansættelsesområdet vil fremgå af ansættelsesbrevet og kan fx være x-ministerium med tilhørende institutioner.
 • Hvis medarbejderne begge mener, der er et match, kan de kontakte deres respektive arbejdsgivere og fremsende CV, eksamenspapirer, "ansøgning" (eller tilsvarende begrundelse for henvendelsen) samt kontaktoplysninger.

Medarbejdernes kontakt med arbejdsgiverne

 • Arbejdsgiverne opfordres til at kontakte hinanden for at sikre, at der er tale om matchende ansættelsesområder. Arbejdsgiverne opfordres endvidere til hurtigst muligt at orientere medarbejderne, hvis ansættelsesområderne ikke matcher.
 • Arbejdsgiverne opfordres til at indkalde medarbejderne til en samtale inden for en rimelig frist, hvis det vurderes, at medarbejderne har de nødvendige kvalifikationer.
 • Ved fortsat ønske om eller afvisning af et jobbytte skal parterne (både medarbejderne og arbejdsgiverne) hurtigst muligt give de øvrige involverede besked herom.
 • Da jobbyttet sker inden for ansættelsesområdet, kan stillinger besættes uden opslag. Parterne aftaler, hvornår jobbyttet træder i kraft.
 • Der udarbejdes nye ansættelsesbreve til de pågældende medarbejdere.