Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Betænkning om ny ferielov afgivet af Ferielovsudvalget

22-08-2017 Løn og personale

Ferielovsudvalget har tidligere i dag afgivet en betænkning, der beskriver en ny ferieordning.

Himmel med hvide skyer

Ferielovsudvalget anbefaler, at der fra september 2020 indføres en ordning med samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. Udvalget anbefaler en overgangsordning, der skal sikre, at overgangen mellem den nuværende ordning og den nye ordning sker så smidigt som muligt. Moderniseringsstyrelsen har været repræsenteret i udvalget.

Moderniseringsstyrelsen vil følge det videre arbejde og vende tilbage med mere konkrete informationer, når der er nyt.

Se mere om betænkningen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside her.