Årshjul

De væsentlige afleveringsfrister på økonomi- og lønområdet i Moderniseringsstyrelsen er samlet i følgende kalendere.

Medarbejdere i Statens Administration

Klik på den ønskede kalender i venstre side.

Finansudvalget

Afleveringsdato for aktstykker og mødetidspunkter i Finansudvalget.

Bevillingslovene

Afleveringsdato af bidrag til bevillingslovene til Finansministeriet.

Statens Koncernsystem (SKS)

Afleveringsdato for godkendelse af regnskab i SKS.

Navision Stat

Tidsfrister for dataudveksling i Navisions Stat.

Momsrefusion

Tidsfrister for Økonomistyrelsen udbetaler momsrefusion.

Statens Lønsystem (SLS)

Tidfrister i forbindelse med udsendelse af data og indrapportering af SLS.

Selvstændig likviditet

Kørselskalender for selvstændig likviditet herunder indsættelse af tolvtedelsraten på SKB konto.

Statsregnskabet

Tidsplan for udarbejdelse af statsregnskabet.

Lønstandsninger

Dispositionsdagen for lønstandsninger og lønudbetalingen i banken.

Udgiftsopfølgning

Tidsfrister for udgiftsopfølgning.

Samlet oversigt

Du kan også hente en samlet oversigt af alle ovenstående kalendere.