Årsrapport

Moderniseringsstyrelsen udarbejder hvert år en rapport som led i mål- og resultatstyringen. Årsrapporten indeholder blandt andet en oversigt over årets faglige resultater, årets økonomiske resultat samt forventninger til det kommende år.