Mission og vision

Kernen i Moderniseringsstyrelsens arbejde er kontinuerligt at forsøge at skabe en mere effektiv offentlig sektor. Her kan du læse om Finansministeriets vision og mission.

Moderniseringsstyrelsens arbejdsområder spænder bredt - overordnet er vores mission og vision:  

Mission

Finansministeriet giver regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik, der styrker vækst og produktivitet samt sikrer effektivisering af den offentlige sektor.

 

Vision

Finansministeriet skal være et analytisk kraftcenter, udfordre og udvikle det fulde potentiale i medarbejderne og skabe fremtidens topledere. Finansministeriet skal agere som én koncern og være rollemodel for effektivisering, drift og udvikling af den offentlige sektor i Danmark.