Selvbetjening

Moderniseringsstyrelsen tilbyder flere muligheder for digital selvbetjening. Dem vil vi gerne opfordre alle interesserede til at bruge.

Tjenestemandspension

Tjenestemænd og andre med ret til tjenestemandspension kan finde deres pensionsoversigt på www.tjenestemandspension.dk, hvor det også er muligt at foretage beregning af pensionens størrelse ved pensionering på på en selvvalgt dato.

Grundbeløbsberegner

Med grundbeløbsberegneren kan du omregne et beløb til eller fra 1997-niveau.

Jubilæumsberegner

Moderniseringsstyrelsen har udviklet en jubilæumsberegner, som kan lette HR-funktionernes behandling af jubilæumssager. 

Brugeroprettelse i Navision

Vores kunder har mulighed for at benytte selvbetjening til at oprette brugere i Navision Stat.

Kompetence- og udviklingsportal (KUP)

Her kan du søge på og tilmelde dig vores kurser, konferencer, temamøder m.v.

Opslagsdatabaser

Bevillingslovene

Oversigt over publikationer om bevillingsloven.

Finansministeriets Finanslovsdatabase

Online database med bevillingstal.

Finansministeriets Regnskabsdatabase

Online database med regnskabstal.

Finansudvalgets aktstykker

Du kan søge efter: Folketingsår, hæftenr., ministerium, titel, fremsendelsesdato og status. Du kan herefter sortere i resultaterne.

Årsrapporter i Staten

Rapporten er den statslige virksomheds afrapportering af økonomiske og faglige resultater. Den indeholder en kort beretning, en målrapportering og en rapportering om det finansielle regnskab.

Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV)

www.oav.dk henvender sig til medarbejdere i staten. På siden finder du regler om bevilling, regnskab og økonomistyring.

PAV

PAV er Moderniseringsstyrelsens Personaleadministrativ Vejledning. PAV giver en samlet oversigt over reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte m.fl. i staten og er derfor et væsentligt værktøj for personaleadministrationer i staten.

Systemer

Moderniseringsstyrelsen udvikler, vedligeholder og supporterer en række systemer til effektiv administration i stat, regioner og kommuner. Gå til sektion for Moderniseringsstyrelsens systemer