Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Om Statens Indkøbsprogram

17.04.2015

Effektivisering af indkøb er et område, hvor der er store besparelser at hente ved at standardisere, koordinere og forpligte store statslige indkøb. Det statslige indkøb udgør mere end en fjerdedel af det statslige forbrug, men har indtil 2006 kun i ringe grad været koordineret.

Læs mere om Statens Indkøbsprogram

Statens Indkøbs aftaler

17.04.2015

Orienterer dig nærmere om gældende aftaler, herunder om tilhørende kontraktmaterialer og priser.

Læs mere om Statens Indkøbs aftaler

Tilmelding

17.04.2015

Alle myndigheder i staten er forpligtede til at bruge Statens Indkøbs aftaler. For kommuner, regioner og selvejende institutioner mv. er der mulighed for at tilmelde sig en af aftalerne.

Læs mere om at blive tilmeldt

Indkøb af advokatydelser

Den 1. januar 2015 trådte den nye aftale med Kammeradvokaten i kraft. Med den nye aftale er Kammeradvokaten v. Advokatfirmaet Poul Schmidt fortsat statens primære leverandør af juridiske ydelser.

Kontrakten giver de statslige kunder en nem og stabil adgang til juridiske tjenesteydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Der er faste timepriser for fire definerede personalekategorier: partnere, advokater med mere end 3 års erfaring, advokater med mindre end 3 års erfaring og fuldmægtige.

Kammeradvokaten vil fremsende faktura, hvor bemanding og timeforbrug fremgår klart, samt – i større sager – salæroverslag og statusrapporter. Det gør det muligt for jer løbende at kvalificere forbruget på den konkrete sag og på den baggrund drøfte med Kammeradvokaten, såfremt I finder, at tidsforbruget eller bemandingen giver anledning til det. 

Læs mere om indkøb af juridiske tjenesteydelser her